La font de St Cristòfol

La font de St Cristòfol

La font de St. Cristòfol: una de les piques és un antic sarcòfag.