El pont de Gerri

El pont de Gerri

Des de Gerri, el pont i el camí de Reig on s'inicia l'itinerari.