Xemeneies de fades

Les roques es trenquen, les rius les arrosseguen i les fan rodones, i finalment els còdols sedimenten. Amb el anys es cimenten i formen conglomerats, altres roques…I la història torna a començar: es trenquen, davallen, sedimenten, i es tornen a compactar...

1/2 < >

Xemeneies de fades

Baixant de Montcortès a la Pobleta es poden observar aquestes "tauletes". En el procés d'erosió dels conglomerats vermells, els grans blocs  resisteixen  millor l'erosió per la pluja i el vent, i protegeix durant molts anys els materials inferiors, formant aquesta mena de xemenèies.

Xemeneies de fades

Un bloc de conglomerat amb cantells arrodonits, un "còdol de còdols". Els còdols que formen aquest conglomerat es van formar fa uns 500 milions d'anys, el conglomerat es va formar fa uns 250 milions d'anys, i l'últim dipòsit, el que veiem erosionar-se ara, es devia formar fa uns 30 milions d'anys.