Diversitats

El paisatge en mosaic, amb zones de conreu, altres de vegetació espontània i espais urbanitzats, crea una diversitat d'ambients que acostuma a incrementar també la diversitat biològica.

1/3 < >

Diversitats

Les tanques d'arbres i arbustos vora els camps de conreu i els prats són l'hàbitat de moltes espècies animals que hi troben humitat, refugi, aliment, etc. En molts llocs aquests indrets són l'única expressió de la vegetació autòctona.

Diversitats

Probablement el topònim Peramea deriva de petra -  media, pedra mitjana, fent referència al bloc calcari del Muschelkalk que està adossat al poble. Roques i cases són espais colonitzables.  Hi ha moltes espècies que aprofiten bé els desequilibris moderats produïts pels assentaments urbans.

Diversitats

En cada ambient diferent hi ha una diversitat biològica local, i en augmentar l'espai observat, s'increment la diversitat d'ambients i la diversitat biológica es multiplica. Un paisatge en mosaic és sempre un paisatge més ric i amb més recursos biològics i capacitat de mantenir una estabilitat global.