Electricitat

La presència de torres elèctriques en el paisatge és quelcom relativament recent però no estranya ningú.

1/7 < >

Electricitat

Actualment al nostre país l'electricitat es produeix a molts llocs i té diversos origens: energia hidràulica, tèrmica, nuclear, eòlica i fotovoltaica.

Electricitat

Edifici del molí de Gerri. Mitjançant un alternador accionat per la roda hidràulica, va produir electricitat des de les primeres dècades del segle XX.

Electricitat

L'últim generador Siemens que va funcionar al molí de Gerri, en el seu emplaçament original.

Electricitat

Quadre de comandament, amb els indicadors elèctrics del molí.

Electricitat

El molí suministrava energia elèctica a Gerri, Enseu i  Peramea. Aquesta és la torre on hi havia l'antic transformador de baixa a Peramea. La producció va acabar definitivament quan, al voltant dels anys setanta del segle passat, l'empresa FECSA va poder subministrar llum a la zona.

Electricitat

Transformador actual de Peramea. Actualment, l'estructura de xarxa fa que l'electricitat que alimenta les necessitats del Baix Pallars pugui venir de Capdella,  de Vandellós o de França...

Electricitat

Aquestes  línies d'alta tensió que travessen el Pla de Corts són les "grans canonades d'energia" que només tenen sentit quan hom s'emmarca en un territori molt més extens, que inclou grans ciutats, centres industrials i infrastructures estatals i internacionals.