Les pedres de l'ermita d'Arboló

L'església d'Arboló fou construïda amb carreus i lloses d'afloraments rocosos dels voltants. La varietat de colors és notòria, encara que no iguala  la policromia dels murs i les eres dels salins de Gerri.

1/3 < >

Les pedres de l'ermita d'Arboló

A Arboló, tots els carreus són de calcàries noduloses devonianes, de colors variats: grises, rosades, ocres i vermelloses.

Les pedres de l'ermita d'Arboló

Els carreus són tallats pels homes, però s'acostuma a aprofitar roques sedimentàries ja que aquestes ofereixen de natural dues cares paral.leles, ja que les roques sedimentàries es dipositen en estrats.

Les pedres de l'ermita d'Arboló

Algunes roques sedimentàries es trenquen fàcilment formant lloses  d'uns quants centímetres de gruix, molt adequades per a cobriments. Tan a l'absis com en la coberta de la nau principal, hi trobemt tota la varietat de lloses de calcàries dels voltants i també  de gresos vermells.