Biodiversitat

Al paisatge de Pla de Corts del Pla de Corts, on els ambients diversos es distribueixen en forma de mosaic, no es pot escoltar tot a la vegada: massa distància entre una bosquina i un campanar... Tanmateix, si ens prenem el temps per passejar-hi, tots hi són! Una petita llista de sons que s'hi poden escoltar ens permet acostar-nos a la riquesa conjunta d'aquest territori.


Biodiversitat


Insectes - Amfibis - Aus - Mamífers