mnactec-logo titol
EN ES CA FR

Medi Natural i Ecología

La cultura humana i els testimonis de patrimoni material i immaterial que hi estan associats no són independents del territori, i del patrimoni natural, geològic i biològic, que conté. Una història geològica determinada, certament fortuïta, i una història humana no necessàriament local, han contribuït a modelar una cultura i un paisatge locals. En aquesta part de l'interactiu intentem fer notar aspectes del medi natural del paisatge necessaris per posar l'activitat humana en context i per comprendre les interaccions entre l'home i la resta de la natura, suggerint que no es pot entendre cap component sense tenir en compte l'altre.

Gerri de la Sal